domingo, 19 de abril de 2009

La patria del hombre es su infancia.

Hoxe atopei anacos da miña pequena vida lembrando unha canción dun cantante dos anos setenta que cantaba desafinando pero que tivo o mérito de chegar a grabar discos en galego que se escoitaban en toda España e tamén en América naqueles tempos (seino polo que din no "youtube" as mensaxes); pero ainda máis, por ter feito algunha canción bonita. Unha delas, o segundo himno de Galicia. Andrés do Barro. A canción que eu buscaba na encontro en internet, é unha pequena canción de amor, moi fermosa no meu parecer: "A mais belida da vila". Entrementes, por coincidencia, puiden ver a Feijoó emocionarse na sua toma de posesión ao agradecer ós seus pais o seu esforzo en épocas máis duras. Meus pais e outras persoas próximas conseguiron darme unha infancia feliz, ainda que non tiñamos nin a décima parte de cousas materiais que agora teñen os nosos fillos. Teño o listón moi alto para cos meus fillos. Loito por mirar para diante, tanto que me costa, pero non quixera esquencer de onde veño. De un cuarto piso sen ascensor pero cómodo, sin calefacción pero sen frío, todo o tempo libre xogando ao fútbol no solar hoxe urbanizado, de un colexio e instituto nacionais, de parroquia de barrio e "escolanía" mala, mala, de pasar as vacaciós entre praia e monte. Pero ninguén máis afortunado ca min. Polos comentarios que leín ás canciós que eu repasaba, non parecía que me pasase isto soio a min. Atribúese a R. Maria Rilke a frase: "a patria do home é a sua infancia". Hoxe que escomenza un novo goberno en Galicia, desexo que sea bo para todos, que non sexa sectario, que obedeza ao senso común. E que os meus fillos e tamén eu o todos nos poidamos atopar no noso futuro o paraíso. Que en parte sexa tamén o reencontro cos que perdemos.Hoy encontré trocitos de mi pequeña vida rememorando una canción de un cantante de los años setenta que cantaba desafinando, pero que tuvo el mérito de llegar a grabar discos en gallego que se escuchaban en toda España y también en América en aquellos tiempos (lo sé por lo que dicen en "youtube" los mensajes); pero aún más por haber hecho alguna canción bonita. Una de ellas, el segundo himno de Galicia. Se llamaba Andrés do Barro. La canción que yo buscaba no la encuentro en internet, es una pequeña canción de amor, muy hermosa a mi parecer: "La más bonita de la aldea" se titulaba. Mientras, por coincidencia, pude ver a Feijoó emocionarse en su toma de posesión al agradecer a sus padres su esfuerzo en épocas más duras. Mis padres y otras personas próximas consiguieron darme una infancia feliz, aunque no teníamos ni la décima parte de las cosas materiales que ahora tienen nuestros hijos. Tengo el listón muy alto para con mis hijos. Lucho por mirar para delante, tanto que me cuesta, pero no quisiera olvidar de donde vengo. De un cuarto piso sin ascensor pero cómodo, sin calefacción pero sin frío, todo el tiempo libre jugando al fútbol en un solar hoy urbanizado, de un colegio e instituto nacionales, de parroquia de barrio y "escolanía" mala, mala, de pasar las vacaciones entre playa y montaña. Pero nadie más afortunado que yo. Por los comentarios que leí a las canciones que yo repasaba, no pareciera que me hubiese pasado ésto solo a mi. Se le atribuye a R. María Rilke la frase:"la patria del hombre es su infancia". Hoy que empieza un nuevo gobierno en Galicia, deseo que sea bueno para todos, que no sea sectario, que obedezca al sentido común. Y que mis hijos, yo y todos podamos encontrar en nuestro futuro el paraíso. Que en parte sea también el reencuentro con aquellos que perdimos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Free counter and web stats